Guus Langeraert

Wie is Guus Langeraert?

Wie je bent: Ik ben getrouwd, vader van twee zoons en opa van twee kleinkinderen. Ik heb veertig jaar in het onderwijs gewerkt. Mijn langste periode was ik schoolleider op de kath. JenaPlanBasisSchool " De Bijenkorf " te Eindhoven. Daarvoor werkte ik in Terneuzen en in Goes. Ik ben nu met pensioen. We hebben er bewust voor gekozen om terug te keren naar West-Zeeuws-Vlaanderen na ons werkzaam leven.

Wat je doet:  Om goed te her-inburgeren heb ik een aantal bestuurs-functies op me genomen. Secretaris van de H. Andreas Parochie West-Zeeuws-Vlaanderen te Oostburg, lid van het bestuur van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, mede-initiatief-nemer van de actiegroep " Vrienden van Waterdunen NEE !!! ", lid van het bestuur van de " Vrienden van de OostburgseWatertoren ", penningmeester in het bestuur van de Partij voor Zeeland en ik sta als lijstduwer op de lijst van de  politieke groepering van Lijst Babijn ( Gemeente Sluis ).
Wat de PvZ voor jou betekent/kan betekenen: De Partij voor Zeeland vraagt aandacht voor burger-nabije politiek; niet het partij-programma moet het uitgangspunt vormen van het politieke handelen maar de - ook bij burgers - aanwezige kennis en hun zorgen en aandachtspunten.
 
Waarvoor je voor de PvZ actief bent: Omdat ik een bijdrage wil leveren aan een goede infra-structuur voor de Partij voor Zeeland.
 
Mailen naar Guus kan via penningen.pvz@zeelandnet.nl
deel