Statenfractie Partij voor Zeeland, stelt schriftelijke vragen aan GS

Toelichting

Terwijl de laatste jaren in politieke discussies stevig wordt gepleit voor het zoveel mogelijk en waar mogelijk voor het publiek toegankelijk maken van zowel de authentieke als nieuwe natuur in Zeeland, gaat Staatsbosbeheer de sportclubs en organisatoren van wandel- en fietsevenementen

geld vragen voor het betreden van die natuur. Dat is de omgekeerde wereld. Volstrekt onacceptabel! De natuur is van iedereen, niet exclusief van Staatsbosbeheer of een andere natuurbeheerder. Bovendien betalen al die sporters belasting om natuurbeheerders in stand te houden. Waarom dan nu een “groene tolheffing”? Een verkapte belasting (opcenten).

Het is nu nog de georganiseerde sport, maar straks zijn ongetwijfeld ook de recreanten de klos.

En gaan meer natuurbeheerders “groene tol” heffen. Heel slecht voor de sector recreatie en  toerisme in Zeeland. Natuurbeheerders hadden er beter aan gedaan minder geld uit te geven aan het creëren van nieuwe (verzin)natuur en een stevige financiële buffer aan te leggen voor onderhoud en verfraaiing van bestaande natuur. Als Statenfractie voor de Partij voor Zeeland vinden wij, dat uw College in actie moet komen tegen deze ongewenste, bedenkelijke ontwikkeling.

Vragen

  1. Is uw College het met onze fractie eens, dat het heffen van entreegeld (“groene tol”) door natuurbeheerders, zoals Staatsbosbeheer, om sportend de natuur in te kunnen gaan, een hele slechte ontwikkeling is, die sportorganisatoren met hoge kosten opzadelt en slecht  is voor de sector recreatie en toerisme in Zeeland?
  2. Zo ja, wat gaat (kan) uw College eraan doen om Staatsbosbeheer te beletten een dergelijke maatregel in te voeren?
  3. Zo nee, waarom gaat, wil of kan uw College niets beginnen tegen de heffing van “groene tol”?

Graag vernemend, Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ),

 

deel