MOTIE FIETSVOETVEER (1) STATENVERGADERING d.d. 29-06-2018

MOTIE Fietsvoetveer

 

van François Babijn, Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) en Mark Faasse Statenfractie Zeeland Lokaal

 

Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 29 juni 2018,

Constaterende dat:

  • Diverse organisaties en gebruikers de invoering van een uurdienst onwenselijk en onwerkbaar vinden;
  • De voorgestelde aanschaf in de toekomst van één boot, wat automatisch betekent dat er vanaf dan alleen nog uurdiensten gevaren kunnen worden, derhalve ook ongewenst is;

 

Overwegende dat:

  • Los van de constateringen, het eveneens ongewenst is dat een nieuwe boot per uur minder passagiers kan vervoeren dan de huidige veren, omdat bij drukte de wachttijden dan zullen oplopen en dat ook weer een negatief effect kan hebben op de gebruikersaantallen;
  • Een verbinding met één boot erg kwetsbaar is in geval van calamiteiten;
  • Er in voorzien is dat de nieuwe boot slechts moet kunnen varen tot windkracht zeven en niet meer tot negen zoals de huidige veren en dat aanleiding zal zijn tot een onaanvaardbaar uitvalpercentage;
  • Volgens het rapport van Royal Haskoning het risico bestaat dat een  prijsverhoging van de tarieven een negatieve spiraal zouden kunnen veroorzaken van minder passagiers en daardoor juist nog minder inkomsten;

 

Draagt het College van Gedeputeerde Staten op:

  1. Niet over te gaan tot de definitieve invoering van een uurdienst van het Fietsvoetveer, maar de huidige (REEDS VERSOBERDE) vaarfrequentie te handhaven;
  2. In ieder geval een toekomstbestendige veerdienst te waarborgen met twee veren, in een nog nader uit te werken vorm.
  3. De tarieven niet te verhogen.

 

En gaat over tot de orde van de dag,


 

PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)                                                        Zeeland Lokaal                            

François Babijn                                                                           Mark Faasse

 

deel