MOTIE tot onderzoek voordeligere variant fietsvoetveer

Motie tot onderzoek voordeligere variant fietsvoetveer

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 15 december 2017.

 

Overwegende dat:

  • een door Sebastiaan Keijmel geschetste variant wellicht een substantiële besparing kan opleveren voor de komende 30 jaar (tot 52 miljoen);
  • we het fietsvoetveer mogelijkerwijs toekomstbestendiger kunnen maken door gebruik te maken van elektrische schepen;
  • West-Zeeuws-Vlaanderen bespaard kan worden om in een isolement terecht te komen;
  • we hierdoor tegemoetkomen aan de vele Zeeuwen die dit initiatief gesteund hebben en zodoende de betrouwbaarheid van de overheid vergroten;
  • met dit onderzoek de discussie omtrent het fietsvoetveer eindelijk afgesloten kan worden;  

 

 

 

Dragen het college van Gedeputeerde Staten op om:

 

  • door een onafhankelijke, deskundige partij te laten onderzoeken of het fietsvoetveer Vlissingen – Breskens rendabeler kan worden gemaakt middels uitvoering van het onderzoeksrapport van Sebastiaan Keijmel;
  • in de Commissie Economie de onderzoeksvragen voor dit onderzoek in samenspraak met Provinciale Staten vast te stellen;
  • het benodigde bedrag voor dit onderzoek te onttrekken aan het onderzoeksbudget van Provinciale Staten;

 

 

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Namens de Statenfractie Partij Voor de Vrijheid Zeeland en de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

 

 

Roland de Wit                                                                François Babijn  

                                     

deel