Ontpolderproject 't ZWIN

 

                            

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

                                                                            Oostburg, 30 september 2017,

 

 

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande het ‘Ontpolderproject ‘t ZWIN’.

 

Toelichting

Recent is onze Statenfractie ter ore gekomen dat de beloofde toegankelijkheid van het nieuwe ZWIN voor toeristen en recreanten ingeperkt gaat worden.

Concreet betekent dat, dat het fiets- wandelpad dat over de gehele lengte aan zeezijde van de nieuwe zeedijk (primaire waterkering) voorzien was, nu slechts gedeeltelijk zeezicht zal bieden.

Dat is voor de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aanleiding voor het stellen van de hierna volgende vragen.

 

Vragen

  1. Is uw College op de hoogte van deze wijziging?
  2. Zo ja, heeft uw College hier dan namens de provincie Zeeland bezwaar tegen aangetekend, zo nee waarom niet?
  3. Indien uw College niet op de hoogte is, gaat u zich dan informeren en alsnog bezwaar tegen deze wijziging aantekenen?
  4. Wie is (zijn) er verantwoordelijk voor deze wijziging binnen het project?

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

 

 

Hoogachtend,

 

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

deel