Plan Perkpolder

 

 

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

                                                                                       Oostburg, 17 juli 2017,

 

 

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. ‘Plan Perkpolder’.

 

Toelichting

Het ‘Plan Perkpolder’ is overgenomen door de gemeente Hulst en het “restrisico” voor de provincie Zeeland bedraagt 3,3 miljoen Euro; dat zijn de feiten zoals ze o.a. in de media naar voren zijn gebracht.

 

Vragen

  1. Kan uw College bevestigen dat het definitieve “restrisico” voor de provincie Zeeland, aangaande het Plan Perkpolder, daadwerkelijk alleen de 3,3 miljoen Euro garantstelling is?
  2. Zo nee, dan wil de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) van uw College alle risico’s, nader gespecificeerd en inclusief de bedragen die daaraan mogelijk gekoppeld zijn, vernemen.

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

 

 

Hoogachtend,

 

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

 

deel