08-07-2018 MOTIE m.b.t. Financiële Dekking Verliezen Fietsvoetveer (2) STATENVERGADERING d.d. 29-06-2018

08-07-2018 MOTIE FIETSVOETVEER (1) STATENVERGADERING d.d. 29-06-2018