Stemverklaring Natuurvisie Zeeland 2017-2022

STEMVERKLARING

Aangaande Statenvoorstel Natuurvisie Zeeland 2017-2022 (Statenvergadering d.d. 21-04-2017)

 

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) stemt tegen deze natuurvisie; met name om de volgende redenen: 

Ecologische Hoofdstructuur

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) kan het aan zijn achterban niet uitleggen dat er nog bijna 1000 ha. gaat worden toegevoegd aan de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Wij vinden dat publieke middelen zinvoller dienen te worden ingezet en niet moeten worden aangewend voor het creëren van een vrijhaven voor onkruid en ongedierte.

De EHS wordt zogezegd aangelegd voor het stimuleren van de biodiversiteit van de soorten. Wij, de PARTIJ VOOR ZEELAND en onze achterban, constateren dat er distelparadijzen zijn ontstaan die veelal worden bevolkt door vossen, eksters, kraaien en kouwen en dat o.a. het weidevogelbestand ernstig onder druk is komen te staan; kortom, in tegenstelling tot de doelstelling, constateren wij juist een afname van de biodiversiteit. 

Bufferzones

De PVZ heeft onderbouwd stelling genomen tegen de aanleg van bufferzones en in deze visie staat aangegeven dat er een pilot m.b.t. een bufferzone zal worden opgestart.

Verzilting Volkerak Zoommeer

Daar heeft de (PVZ) destijds als enige tegengestemd om reden van het feit dat de borging van zoetwater voor de agrarische sector onduidelijk is en ook de totale kosten niet helder kunnen worden weergegeven.

 

N.B. De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) heeft op d.d. 21-04-2017 als enige partij tegen dit voorstel gestemd.

deel