25-11-2017 MOTIE ‘Aanpassing dienstregeling fietsvoetveer’. Statenvergadering d.d. 01-12-2017.

13-11-2017 Statenvergadering d.d. 10-11-2017. / Algemene Beschouwingen.